Biuletyn Informacji Publicznej ZSOiT

www.zsoitmiastko.pl


strona główna BIP
Strona główna bip.gov.pl
strona www jednostki
Strona www jednostki
ePUAP
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
rejestr zmian treści BIP
Rejestr zmian treści
strona o wysokim kontraście dla niedowidzących
Wysoki kontrast

Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostepności

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod wzgledem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Organ nadzorujący: Dyrektor ZSOiT Miastko
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko
sekretariat@zsoitmiastko.pl
+48 59 857 26 49

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Dyrektor Bogdan Hnat
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko
sekretariat@zsoitmiastko.pl
+48 59 857 26 49

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@zsoitmiastko.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 59 857 26 49

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Starosta Powiatowy w Bytowie
77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2
starostwo@powiatbytowski.pl

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Dyrektor Bogdan Hnat
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko
sekretariat@zsoitmiastko.pl
+48 59 857 26 49

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
brak

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
sekretariat@zsoitmiastko.pl

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, ul. Młodzieżowa 3:
Do budynku prowadzą dwa wejście - od ul. Młodzieżowej oraz jedno z tyłu budynku od strony boiska
Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
W budynku jest winda
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
W budynku nie ma pętli indukcyjnych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu